Ten minste 21 Zwolsche ploegen aan de start

De eerste ploegen van het Diep, Tubantie en Daventria hebben zich ingeschreven. Op dit moment hebben zich al 21 Zwolsche ploegen ingeschreven. De heren van de Zwolsche zullen ten minste twee veteranen achten op het water leggen (Bezemer acht + Nico acht). We verwachten heren achten van Wetterwille en Aengwirdum dus dat beloofd een mooie wedstrijd te worden. Voorbereidingen zijn in volle gang, vrijwilligers voor de bar, parkeerwacht, tijdwaarneming worden geworven. Afgelopen weekend is er door onze collegaroeier Martin van Daventria, nog geflyerd op de Spaarne Lenterace en komend weekend zullen de laatst flyers of de Dommelregatta worden uitgedeeld. (Martin, dank daarvoor !) Er is een taartenbak aktie gestart zodat we onze gasten ontvangen met "Caffee mit Kuchen", en na het roeien zal de zon versluierd worden door de licht walmende BBQ !. 

Wellicht voor de Zwolsche dames viertjes die in de middag starten een idee om 's ochtends de krachten te bundelen en een Damesacht te formeren zodat er een echte IJsselsteden derby gaat plaatsvinden !